Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

magdak
Reposted fromworst-case worst-case
magdak

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
magdak
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

August 07 2017

magdak
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viamefir mefir
magdak
7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viamefir mefir
magdak
9421 9e3f
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viamefir mefir
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamefir mefir
magdak
3116 f484
magdak
magdak
3280 372e 500
magdak
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
magdak
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viamefir mefir
7076 7e0d 500
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viamefir mefir

August 04 2017

magdak
1450 36e4 500

Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś.

a to moja róża.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
magdak
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromapatyczna apatyczna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8258 6338
Reposted frominculubum inculubum viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
magdak

Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
magdak
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl