Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

magdak
magdak
1869 a362 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadisheveled disheveled
magdak
Reposted fromtfu tfu viarichimagine richimagine
magdak
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
8765 58b8 500

one-photo-day:

Romy Schneider and Alain Delon, 1959.

Reposted fromLittleJack LittleJack viarichimagine richimagine

May 13 2017

5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamefir mefir
magdak
4872 0e4b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamefir mefir
magdak
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
0167 600f
Reposted fromdustdaughter dustdaughter viawolalabym wolalabym
magdak
7404 35d4
Reposted fromHesperus Hesperus viawolalabym wolalabym
magdak
2228 e767
Reposted fromtfu tfu viawolalabym wolalabym
magdak
magdak
magdak
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viawolalabym wolalabym
magdak
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viawolalabym wolalabym
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
(via cytatyvv)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viawolalabym wolalabym
magdak
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl