Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

magdak
0812 d72f
magdak
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianivea nivea
magdak
2144 3859
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viadisheveled disheveled
magdak
8917 f2dc
Reposted fromintrigante intrigante viadisheveled disheveled

September 21 2017

magdak
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamefir mefir
magdak
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viamefir mefir
magdak
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viamefir mefir
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viasiostsenica siostsenica
magdak
0597 cfd2 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viasiostsenica siostsenica
magdak
magdak
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viasiostsenica siostsenica
magdak
9501 4d59
Reposted fromwazelina wazelina viasiostsenica siostsenica
magdak
6277 240a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasiostsenica siostsenica
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viasiostsenica siostsenica
magdak
3139 0c44
Reposted fromwazelina wazelina viasiostsenica siostsenica
magdak
3637 08eb 500
Reposted fromwazelina wazelina viasiostsenica siostsenica
magdak
4478 ff96

September 16 2017

magdak
0002 1b92
Reposted fromniewychowana niewychowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl