Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

magdak
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
9830 08da 500

gonegal:

pink + purple neon moodboard 💟

Reposted fromerial erial viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
magdak
7377 f187
magdak
7580 d96d
8265 5233 500
Reposted fromerial erial viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
magdak
1167 6ed8
magdak
1278 f6f1
magdak
0231 7e21
magdak
2802 9a5b 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaportraitofkarma portraitofkarma
magdak
magdak
Marylin Monroe
Reposted fromikari ikari viawolalabym wolalabym
magdak
magdak
ja raczej nie należę do ciepłych, miłych osób. przy mnie raczej się nie ogrzejesz. często chodzę z wredną miną, co peszy większość osób w moim otoczeniu. rzadko kiedy się uśmiecham, i przeważnie jestem oschła a humor, który u mnie króluje jest czarniejszy niż węgiel. taka już moja natura - zimna, niedostępna, z dystansem i minimalną ilością zaufania. ale jeśli tylko jesteś mi kimś bliskim, jeśli mam do Ciebie zaufanie, i jeśli znaczysz dla mnie dużo, poznasz mnie zupełnie inną - wciąż z tym samym sarkastycznym podejściem, ale...miłą, dzielącą się ulubioną kołdrą, robiącą herbatę i uśmiechającą się od ucha do ucha - poznasz moje drugie, lepsze ja, które kryję przed światem gdzieś w kącie swojego pokoju, byleby tylko nikt go nie odkrył, nie wykorzystał i nie zranił.
— Zapisane uczucia - Veriolla
Reposted frommefir mefir
magdak
magdak
magdak
magdak
2627 5f2e
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viaDOBRADUPA DOBRADUPA
magdak
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl