Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

magdak
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viawolalabym wolalabym
magdak
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viawolalabym wolalabym
magdak
2214 b0e8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
magdak
7876 1e3f
Reposted fromwhocaresbutme whocaresbutme viamefir mefir
6437 04f2 500
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
5447 0eaf
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamefir mefir
magdak
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
magdak
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
1230 0963
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viamefir mefir
magdak
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
magdak
6680 6742
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawolalabym wolalabym
magdak

October 23 2017

magdak
4060 22a8
6096 550b 500

ladycrappo:

Nature’s first green is gold.

magdak
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
magdak
magdak
4926 c037
Reposted fromteawho teawho viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
magdak
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1317 5155
magdak
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl