Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

magdak
Reposted fromshakeme shakeme viakobiety kobiety
magdak
1915 3c06 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
magdak
3462 d03b 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
magdak
magdak
Dzisiaj najważniejsza miłość to ta ostatnia, a nie pierwsza.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxluminescencex xluminescencex vianivea nivea
magdak
magdak
magdak
magdak
Człowiek jest taką dziwną istotą, która zawsze chce czegoś więcej. Nie wystarcza mu to, że ma gdzie spać i co jeść, kochającą rodzinę i uporządkowane życie. Myśli, marzy i biegnie do czegoś nie do końca określonego. Chce odkrywać, poznawać, zdobywać cele, jawiące się w jego wyobraźni. Nie wie do końca, po co i dlaczego.
— Marek Kamiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
9587 7f65 500
Reposted fromremeeember remeeember viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
9490 4a25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
0734 7c01
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
0792 8466
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
1636 4cef
Reposted fromretaliate retaliate viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
0474 5dc7
Reposted fromjestemnikim jestemnikim viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
magdak
6532 1de9
magdak
0370 70c0 500
magdak
0101 4832
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
Reposted fromoll oll viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl