Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

magdak

May 09 2017

magdak
8883 140f 500
magdak
4802 a260 500
magdak
Jeżeli mnie potrzebujesz, pozwól sobie pomóc. Dlaczego nie? Dlaczego jesteś taka nieugięta? Odpręż się. Jesteś tak spięta, zawsze spodziewasz się najgorszego. Odpręż się, a zobaczysz, że będzie ci lżej. 
— Haruki Murakami
Reposted frommefir mefir
magdak
Reposted frommefir mefir
magdak
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
magdak
magdak
magdak
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
— Hmm, zdecydowanie osiągnęłam trzeci poziom - Pani Trzy Kropki...
Reposted fromlabellavita labellavita viawolalabym wolalabym
magdak
szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir
magdak
potrzebuję też mieć blisko kogoś bo życie to nie jest kurwa Mr. Robot
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir
magdak
wszędzie telefony, każdy sam ze sobą każdy w swojej roli, w swoim świecie, obok
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir
magdak

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viawolalabym wolalabym
magdak
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
magdak
magdak
Reposted fromFlau Flau viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
magdak
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl