Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

magdak
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
4384 4474
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
3174 7cb7
Reposted fromoblivious oblivious viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
magdak
5448 4e32
magdak
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
magdak
magdak
Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
magdak
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
magdak
(...) tylko to co czujesz mnie interesuje
— Eldo "Pożycz mi płuca"

July 13 2017

magdak
9726 802e
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
magdak
9726 802e
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
Stop giving people power to control your smile, your worth, and your attitude.
— Mandy Hale (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
magdak
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viaAmericanlover Americanlover
magdak
3926 a017
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl