Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

6448 3c8f 500
Reposted fromkimik kimik viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7779 f29a

druged:

spread love

magdak
magdak
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
magdak
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
magdak
magdak
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
magdak
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
magdak

żyję nie widując gwiazd
mówię nie rozumiejąc słów
czekam nie licząc dni

 

aż ktoś przebije ten mur.

— Rafał Wojaczek
Reposted fromflesz flesz viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
9035 cab3 500
magdak
6965 e642
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viaucieknijmi ucieknijmi
9585 bbfc 500

9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viawolalabym wolalabym
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viawolalabym wolalabym
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viawolalabym wolalabym
magdak
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viawolalabym wolalabym
magdak
9301 a8de 500
Reposted fromhagis hagis viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl