Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

magdak
4612 7021 500
magdak
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. 
— A. Osiecka
magdak
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viasomebodytolove somebodytolove
magdak
3928 fda4
Reposted fromhysterie hysterie viasomebodytolove somebodytolove
magdak

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
magdak
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebodytolove somebodytolove
magdak
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou viasomebodytolove somebodytolove
magdak
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
magdak
4405 37c8
magdak
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viasomebodytolove somebodytolove
magdak
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viasomebodytolove somebodytolove
magdak
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viasomebodytolove somebodytolove
magdak
Kochanie moje, nie wiem, co Ci pisać, co Ci powiedzieć, aby Ci było łatwiej, i co Ci powiedzieć, abyś uwierzyła i abyś myślała, że już jestem z Tobą. Nigdy nie myślałem, że będę Cię tak kochać, jak Cię kocham, i że tyle przez tę miłość wycierpię, i że tyle zyskam.
— Hłasko do Osieckiej
magdak
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
magdak
2539 8be2 500
Reposted fromkaiee kaiee viasomebodytolove somebodytolove
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viasomebodytolove somebodytolove
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

magdak
magdak
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebodytolove somebodytolove
magdak
7337 bb0c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl